Vi i Norden med kalla årstider skulle frysa ihjäl om vi inte kunde värma våra hus. Vi behöver vara inomhus för att trivas. Vi tittar på några sätt att värma hus. Förr länge sedan värmde vi oss vid en öppen lägereld och kanske bodde vi i grottor eller liknande. Numera bygger vi hus och vi har lärt oss att isolera dem väl men ofta måste vi installera ett system som tillför värme. Därför måste fundera över hur vi ska tänka när det är dags att installera ett värmesystem? Vi måste ju välja och det finns mycket att välja på och olika aspekter att tänka på. De flesta har begränsad plånbok, vi behöver effektiv värme och behaglig värme och måste tänka på våra barns framtid på jorden. Vi som blivande rörmokare måste sätta oss in i dessa val så:

Vilka system finns det? Här presenterar vi några av dessa värmesystem.

Direktel: Installationmässigt är det enkelt med elvärme och den fungerar överallt där tillgången är tillräcklig och finns hela tiden. Om vi tänker långsiktigt så är det jättedyrt för konsumenterna eftersom elpriserna hela tiden ökar. Elradiatorer ger värme direkt så fort du stoppar in kontakten i uttaget. Problemet är att strålarna räcker inte i hela rummet med samma värme för det är alltid varmast vid det området radiatorn är monterad. Och försvinner elektriciteten så är huset kallt inom en halvtimme. Om vi ser på våra barns framtid på vårt gemensamma jordklot så om elenergin kommer från en icke förnybar källa så kommer den att ta slut inom en nära framtid.
Olika biobränslen: Även här har vi radiatorer eller värmeslingor i golv på samma sätt som ovan men biobränslen tar ju också slut en dag. Vanligt förekommande bränsletyper är pellerts, olja och kärnkraft. Om vi tar slut på de fossila tillgångarna kommer det att ta 100 miljoner år innan de kan återbildas. Vi förstör vår atmosfär med alla utsläpp. Biobränslen är verkligen inte något som vi lugnt lämnar över till våra barns framtid.
Bergvärme/luftvärme: En montör installerar en luft/luftpump på en förmiddag och för många räcker den maskinen som fungerar som ett omvänt kylskåp under stora delar av året. Men de kallaste dagarna klarar en luftpump inte att värma ett hus. Pumpen drivs av elektricitet. Det finns krav på att luften som cirkulerar verkligen ska kunna nå överallt och då måste det vara öppet överallt annars blir områden bakom stängda dörrar iskalla. Luftvärme är behaglig. Det är ok med dessa pumpar i framtiden också men de kostar el som kanske kommer från kärnkraft-eller ännu värre kolkraftverk.
Solvärme: Montagearbetet är omfattande, ganska dyrt och tidskrävande men om vi tänker långsiktigt är solceller ett hållbart framtidsalternativ som vi kan känna oss trygga med inför våra barn.  Panelerna är estetiskt tilltalande när de ligger på ett tak. En coolhetsfaktor tycker jag.Vi gör inte heller slut på fossila bränslen som det tagit jorden miljontals år att producera och våra barn kan leva tryggare. Atmosfären runt klotet vi bor på blir inte sämre och framför allt så kommer solen att skina varenda dag, vartenda år i de tre och en halv miljarder år som galaxen Vintergatan har kvar att leva. Vi satsar på solkraft, lagrar och omvandlar solens strålar till användbar solenergi som värmer vår hus här i Norden.
Vindkraft/vattenkraft: Precis som med energi från solen är energi alstrad via vatten eller vind förnybara källor. En nackdel med vattenkraft är att man ofta tvingas förstöra mycket natur med att bygga dammar och fördämningar för att ha kontroll över vattenflödena. Det tycker jag är mindre bra inför framtiden. Vindkraft är en bra energikälla med framtidperspektiv. Lite tråkigt att se är dock de stora snurrorna som monteras i långa rader nära kust och hav. Men båda dessa alternativ är annars bra inför hur våra barn ska må och kostnader för energianvändningen.