Förvara och spara energi…

Solen är Vintergatans centrum. Vårt solsystem har avverkat ungefär halva sitt liv idag. Solen exploderar och brinner dock i närmare 4 miljarder år till.  När solen dör är det även slut med planeterna som snurrar runt i sina omloppsbanor. Solen kastar till dess sin värme, sitt ljus och energi över planeterna och ger fortsatt liv särskilt på Tellus, det vill säga jorden, varenda dag och natt och kommer att fortsätta att göra så i Vintergatans livstid.

Varför värma eller använda energi från eller med sol när det finns andra energikällor som är lättare att lagra?Förbered dig på att de tar slut. Inom 80 år kommer de kända fyndigheterna med fossila bränslen att ta slut. Fossiler är döda växter och  djur som efter miljontals år sammanpressats och bildat exempelvis olja. Oljan har raffinerats och gjorts till bland annat bränsle. När fyndigheterna är tomma kommer det att ta miljontals år innan nytt bränsle bildats. Så länge kan man inte vänta på att tanka en bil. Teslabilen och dess likar måste vara framtiden för de laddbara batterierna och tar inte slut på samma sätt som många andra bränslen. Solen smutsar inte ned vår hälsa som kol eller energikällor kan göra.

En svårighet med solenergi att övervinna, är att solen ger värmeenergi. Likström måste omvandlas till växelström. Det problemet är löst med en sorts växel. Det andra är hur vi ska förvara och spara energin från solen. Lösningen finns och kallas solceller. Hitintills har forskarna menat att dessa ska placeras lutande mot solen i söder. Försök pågår att placera dem i öster och väster för att få mer tillgång till gratis solvärme. Tyskland är ett av de länder som kommit allra längst med att praktiskt använda och installera solcellerna lyckas utvinna mycket energi ända fram till senhösten från tidigt på våren. Detta testas även i Norrland med goda resultat.

Solcellerna behåller energin tills den behövs. Det är vad vi nu kommer att gå in på närmare på: Sedan omkring femtio år tillbaka används fyrkantiga kiselceller som placeras invid varandra mot solen samt seriekopplas ihop med varandra som till en enda stor cellplatt. ledningarna går till växelapparaten som strömmar ut energin dit den behövs. En enskild konsument kan sälja sin eventuella överskottsenergi till kraftbolag. Elbolaget kan dela eller helt skicka vidare. Blir producent och tar betalt och kan dra runt ett . Numera kan solvärmen även lagras i tunn cellfilm som också seriekopplas. Den här solcellsplasten är mycket böjlig så den kan placeras nästan var som helst utan risk för att falla ned och skadas eller skada förbipasserande. Och har högre mottagningsförmåga än de äldre kiselplattorna.